Toestemming

Door de informatie en de diensten op Camper-Elektra.com te gebruiken, ga je akkoord met onze privacy beleid.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Camper-Elektra verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer je het bedradingsschema hebt aangekocht of wanner je reageert op een bericht.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen
– Internetbrowser en apparaat type

Bewaren van persoonsgegevens
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. In het algemeen bewaren we persoonsgegevens van onze websitebezoekers voor een periode van 12 maanden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Camper-Elektra heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@camper-elektra.com zodat de informatie mogelijk kan worden verwijderd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@camper-elektra.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Camper-Elektra zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Camper-Elektra wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Delen van persoonsgegevens met derden
Camper-Elektra deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Camper-Elektra blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Camper-Elektra jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Analytics
Gegevens die je verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics. Deze statistieken worden gebruikt om deze website te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Camper-Elektra gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website camper-elektra.com. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Copyright
Artikelen en foto’s op camper-elektra.com zijn beschermd door het auteursrecht. Niets van deze website mag mag zonder toestemming, op welke manier dan ook verspreid of gekopieerd worden zonder schriftelijke toestemming van camper-elektra.com.

Gebruik van de website: camper-elektra.com 

De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie. 

Soms maken we gebruik van externe bronnen die camper-elektra.com betrouwbaar vindt. Camper-elektra kan niet garant staan voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van deze bronnen. 

Ook kunnen er aan de inhoud van camper-elektra.com geen enkele rechten worden ontleend. Er wordt wekelijks informatie op deze website aangevuld/gewijzigd. 

Onjuistheden

Camper-elektra.com gaat zorgvuldig om met samenstellen en verstrekken van informatie, desondanks kan het voorkomen dat arkikelen fouten of onjuistheden bevatten. Mocht je zulke fouten vinden, mail deze naar info@camper-elektra.com. We zullen dan zo snel mogelijk actie ondernemen. Camper-elektra.com is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van camper-elektra.com.

Affiliate links

Camper-elektra.com werkt samen met affiliate partijen als Ective, Renogy en Amazon. Daarmee ontvangt camper-elektra.com een kleine commissie over aankopen die op deze websites worden gedaan, bereikt via links en/of kortingscodes vanaf onze website. Jij betaalt echter hetzelfde bedrag als wanneer je deze websites rechtstreeks zou bezoeken en daar een aankoop zou doen of iets zou boeken.

Laatst aangepast op: 23 April 2022.

Winkelwagen